สมบัติทั่วไป

 

 pa4_1.gif

สมบัติทั่วไป
การระเหย
ความดันไอ
จุดเดือด
Thanks

       

 สมบัติทั่วไปของของเหลว
1.)  ของเหลวมีรูปร่างไม่แน่นอน  เปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุ
2.)  ของเหลวประกอบด้วยโมเลกุลที่เคลื่อนที่อย่างไม่ค่อยเห็นระเบียบ  มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลน้อย
3.)  โมเลกุลของของเหลวอยู่ชิดกันมากกว่าก๊าซ เพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่า
4.)  ปริมาตรของของเหลวเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่ออุณหภูมิและความดันเปลี่ยน
5.)  ของเหลวส่วนใหญ่มีความหนาเเน่นมากกว่าก๊าซ  แต่น้อยกว่าของเเข็ง
6.)  โมเลกุลของของเหลวสามารถแพร่กระจายได้  แต่ในอัตราที่ช้ากว่าโมเลกุลของก๊าซ  เพราะของเหลวมีความหนา เเน่นมากจึงถูกดึงดูดโดยโมเลกุลข้างเคียง  เเละมีบริเวณที่จะเคลื่อนที่จำกัดต้องปะทะโมเลกุลอื่นตลอดทาง
7.)  เมื่อนำของเหลวสองชนิดที่ไมทำปฏิกิริยากันมาผสมกันปริมาตรรวมจะเท่ากับผลบวกของปริมาตรสารทั้งสอง
8.)  ของเหลวสามารถระเหยได้ทุกๆอุณหภูมิ
10.)  ของเหลวเดือดได้เมื่อของเหลวนั้นมีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศ
11.)  ของเหลวมีแรงดึงผิว(Surface tension)  และความหนืด(Viscosity) เพราะโมเลกุลของของเหลวอยู่ชิดกัน  จึงดึงดูดกัน  และของเหลวใดยิ่งมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมาก  จะยิ่งมีแรงดึงผิวมาก

        แรงดึงผิว  เกิดจากโมเลกุลที่ผิวหน้าของเหลวถูกดึงดูดจากโมเลกุลที่อยู่ด้านล่าง  และด้านข้างเท่านั้น  โมเลกุลที่ผิวหน้าจึงถูกดึงเข้าภายในของเหลว  แรงดึงดูดที่ดึงโมเลกุลผิวหน้าเข้าภายในของเหลวเรียกว่า  เเรงดึงผิว

pa4_1.gif

anii66.gif