เกียรติประวัติวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่ได้รับยกย่อง
              จากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยกย่องให้ "สุนทรภู่" เป็น "กวีเอกของโลก"เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙


วรรณคดีสโมสรยกย่องผลงานของสุนทรภู่เป็นยอดแห่งวรรณคดี ดังนี้
  ยอดนิทานคำกลอน     คือ พระอภัยมณี
  ยอดกลอนเสภา           คือ ขุนช้าง-ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
  ยอดกลอนนิราศ          คือ นิราศภูเขาทอง